ALTREON s.r.o.
Čištění, monitoring a rekonstrukce potrubí

Bezvýkopové opravy potrubí

Systém krátkých vložek je navržen pro bezvýkopové opravy lokálních problému. Jedná se o technologii, při které se nemusíte obtěžovat se složitými výkopy a s tím spojenými nepříjemnostmi. Výhoda spočívá v rychlém provedení při minimálním zásahu do okolního terénu kolem kanalizace.

Postup spočívá v zavedení gumového pakru do potrubí. Na gumovém pakru je instalována kombinovaná skelná tkanina, nasycená kombinací organicko-minerální pryskyřicí s dobrou přilnavostí k vlhkým povrchům. Takto připravený pakr se podle kamerového systému zavede na místo opravy. Gumový pakr se poté naplní vzduchem, čímž zkopíruje obvod potrubí, na které také přilne nasycená skelná látka. Po určité době tvrdnutí (zpravidla cca 1 hod.) se pakr vypustí a vytáhne, přičemž vytvrdlá vložka zůstane uvnitř potrubí a zalepí místní defekt.

Bezvýkopové rekonstrukce potrubí

Gumový pakr a skelná tkanina před zavedenímSanační vložka v potrubíSanační vložka v potrubí 2Sanační vložka v potrubí 3

HLAVNÍ NABÍDKA

Kontaktní formulář